За да има ток винаги във вашия акумулато, то той задължително е оборудван с алтернатор. Алтернаторът представлява електрически генератор. Алтернторът се задвижва от коляновият вал на двигателя посредством ремък.

При работа на двигателя алтернатора се върти и произвежда необходимия ток за зареждането на акумулатора. Състои се от механични и електрически детайли, като част от тях се износват с времето и се налага да бъдат подменени, за да функционира правилно.

Обратно