Съвети и Технология: Проверявайте редовно запалителните свещи

Животът на подгревните свещи варира в зависимост от типа. Според опита ни средната продължителност на експлоатацията е 80 000 км, а при керамичните свещи усредненият срок на ползване е равен на живота на двигателя.

Това важи при нормални условия. Различни фактори са от решаващо значение за живота на свещите, например:

  • Приложение в IDI и DI двигатели двигатели или в DI двигатели с ниско напрежение;
  • Употреба в специфични двигатели с много висока димност;
  • Пробег;
  • Сервизна поддръжка;
  • Настройка на дюзите;

Кога да сменим запалителните свещи?

Вие няма да забележите веднага, че се налага да се сменят една или повече подгревни свещи. Ако двигателят не запали веднага, ще се опитате да го стартирате отново, но започне ли студеният сезон, вече е твърде късно. Ние не препоръчваме да се заменят всички свещи, а се придържаме към следното правило: Ако дадена свещ дефектира на по-малко от 50 000 км, само тя трябва да се смени. При пробег над 60 000 км, трябва да бъдат сменени всички свещи, тъй като останалите, които все още работят, скоро ще дадат дефект. Вие ще трябва отново да посетите сервиза.

Редовната проверка осигурява надеждност

Подгревните свещи са износващи се части и поради това изправността на функционирането им трябва да се проверява редовно:

  1. От ауспуха излиза повече дим, особено след студен старт.
  2. Повече шум при изгарянето при студен двигател.
  3. Неравномерна работа на двигателя, въпреки че е загрял.
  4. Намалена мощност или повишен разход на гориво.

Обратно