Демонтажът и монтажът на двигател е много сложна и трудоемка процедура. За да бъде подменен, двигателят трябва да се отдели от скоростната кутия, от изпускателната генерация, необходимо е да се разкачи и премахне цялата електрическа инсталация, както и всички водни съединения, свързващи двигателя с елементите на охладителната система.

Демонтиране на двигател се извършва, когато е необходимо той да бъде подменен, основно ремонтиран или в случаите, когато се налага цилиндровият блок да бъде шлайфан. След като бъде поставен и закрепен в моторния кош на купето, двигателят  трябва да бъде свързан отново по правилен начин, за да работи безупречно.

Можете да разчитате на автосервиз ЮНИ АУТО да извърши качествено демонтажа и монтажа на двигателя Ви.

Обратно