Дебитомерът е важна и неразделна част от всеки нов съвременен двигател с директно впръскване на горивото. Дебитомерът е датчик който е монтиран във въздуховода на всмукателната система. Ролята му е да мери дебита и температурата на въздуха постъпващи в горивната камера на двигателя.

Дебитомерът подава тази информация към ECU-то, което изчислява обема на въздуха и подава съответно гориво на инжекторите. По този начин, в горивната камера се поддържа правилна горивна смес (правилно съотношение на гориво спрямо въздух). 


Най-честите признаци за повреден дебитомер са:

  • Загуба на мощност на автомобила
  • Неравномерна работа на двигателя
  • Значително повишен разход на горивото

Дебитомерът не е евтин компонент от всмукателната система, но ненавременната му смяна може да доведе както до двойно по-голям разход на гориво така и до повреда на други части от двигателя.

В нашия сервиз разполагаме с високо-квалифириран персонал, който ще извърши подмяната бързо и качествено. Доверете се на автосервиз ЮНИ АУТО.
 

Обратно