Смяна на маслена помпа

Всеки един двигател се нуждае от смазване. За доброто смазване е необходимо подходящо масло в зависимост от спецификацията на двигателя. За да достигне маслото от картера до всички части на двигателя е необходимо нещо да го задвижи. За това се грижи маслената помпа. ...Прочетете цялата статия


СМЯНА НА РЕМЪК (Смяна ремък агрегати)

Ремъците се сменят на интервал предписан от производителя за съответния автомобил. При ремонт на други компоненти около ремъчната верига и при признак за износване на ремъка смяната е препоръчителна. ...Прочетете цялата статия


Смяна на гарнитура цилиндрова глава

Смяната на гарнитурата на цилиндровата глава налага демонтажа и монтажа на самата цилиндрова глава. Във всеки един двигател с вътрешно горене, цилиндровата глава седи над цилиндрите в горната част на цилиндровия блок. След затваряне на горната част на цилиндъра се образува горивната камера. ...Прочетете цялата статия


Смяна на водна помпа

Водната помпа изпомпва и придвижва охладителната течност в охладителната система на автомобила. Повреда в помпата може да причини прегряване на двигателя на автомобила. При автомобилите, на които водната помпа е разположена при ангренажния ремък се извършва и смяната на водна помпа по предписаните срокове от производителя. [...]


Смяна на дебитомер

Дебитомерът е важна и неразделна част от всеки нов съвременен двигател с директно впръскване на горивото. Дебитомерът е датчик който е монтиран във въздуховода на всмукателната система. Ролята му е да мери дебита и температурата на въздуха постъпващи в горивната камера на двигателя. [...]


Демонтаж и монтаж на двигател

Демонтажът и монтажът на двигател е много сложна и трудоемка процедура. За да бъде подменен, двигателят трябва да се отдели от скоростната кутия, от изпускателната генерация, необходимо е да се разкачи и премахне цялата електрическа инсталация, както и всички водни съединения, свързващи двигателя с елементите на охладителната система. [...]


Смяна на виско съединител

Виско перката се използва за охлаждането на двигателя и се състои от перка и виско съединител. Механичните виско съединители са непосредствено след водния радиатор и се влияят от температурата му, като управлението се осигурява от биметална пластина, която е вградена в него. [...]


Основен ремонт на двигател

Основният ремонт на двигателя включва: пълното му разглобяване, преглед, замерване със специални инструменти на луфтове и хлабини, подмяната на износени компоненти и обратното сглобяване с прецизна точност. До основен ремонт на двигателя може да се стигне не само поради износването му от дългия пробег. [...]