Виско перката се използва за охлаждането на двигателя и се състои от перка и виско съединител. Механичните виско съединители са непосредствено след водния радиатор и се влияят от температурата му, като управлението се осигурява от биметална пластина, която е вградена в него.

Повреда във виско съединителят може да доведе до прегряване,  допълнителен шум в двигателя, непостоянна температура и вибрации в автомобила. При товарните автомобили това най-ясно се изразява в загуба на мощност и по-висока температура на  двигателя.

При постоянно зацепена перка поради повреден виско съединител, признаците са:

  • ниска температура на работа на двигателя;
  • допълнителен шум и вибрации;
  • увеличен разход на гориво;
  • липса на мощност;

При перка, която не може да включи поради повреден виско съединител, признаците са: висока температура на работа на автомобила, което може да доведе до прегряване на двигателя.

В Юни АУТО сервиз ще Ви сменим виско съединителя бързо и на ТОП цени!

Нормално работещ виско съединител на перка ще държи температурата на двигателя в работните граници, ще се включва и изключва тогава, когато е нужно.

Виско съединителят е много важна част от охладителната система на автомобила. Ненавременната му смяна може да доведе до множество повреди на двигателя в следствие прегряването му.

Обратно